Pierwsze formy życia na Ziemi? Urodzili się w jeziorach, a nie w morzach

Anonim

Najstarsze, elementarne formy życia na Ziemi prawdopodobnie powstały w płytkich jeziorach, a nie w pierwotnych oceanach. Według badania MIT opublikowanego w Geochemistry, Geophysics, Geosystems, które bierze pod uwagę dość prosty temat: ilość wody. Płytkie baseny o głębokości od 10 do 100 cm musiały mieć w rzeczywistości wysokie stężenie podstawowego pierwiastka do narodzin życia: azotu .

Dwa możliwe odjazdy. Najbardziej akredytowane teorie na temat pochodzenia żyjących na naszej planecie postrzegają azot jako głównego bohatera w dwóch możliwych reakcjach. W głębokim oceanie tlenki azotu mogły oddziaływać z dwutlenkiem węgla emitowanym przez otwory hydrotermalne, tworząc cegły u podstawy organizmów biologicznych.

Lub azot mógł reagować z RNA, kwasem rybonukleinowym, który pomaga przekazywać informację genetyczną, która reguluje syntezę białka. Uważa się, że pierwotny RNA był obecny w pierwotnych wodach jako wolna cząsteczka i że interakcja z tlenkami azotu mogła go skłonić do uruchomienia pierwszych łańcuchów molekularnych. Reakcje te mogły mieć miejsce zarówno w morzach, jak i jeziorach, w których tlenki azotu były obecne jako produkt pękania azotu w atmosferze spowodowanego piorunem.

Sekretny składnik pierwotnej zupy

Niepokojące elementy. Jednak nowe badanie zidentyfikowało dwa czynniki, które mogły zniszczyć większość azotu obecnego w wodzie, a zwłaszcza w morzach: promieniowanie ultrafioletowe Słońca i żelazo rozpuszczone przez pierwotne skały oceaniczne. Według Sukrita Ranjana, badacza z Departamentu Nauk o Ziemi, Atmosfery i Planetologii w MIT, reakcje te mogły tłumić stężenia tlenków azotu w oceanach, zmniejszając je do tysiąckrotnie mniej niż obliczono do tej pory.

W jeziorach mniejsza objętość wody gwarantowałaby wyższe stężenia niż cenny pierwiastek. Promienie UV i rozpuszczone żelazo miałyby niewielki wpływ, szczególnie w dolnych odcinkach wody, o głębokości 10-100 cm na powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych. Wcześniejsze badania szacowały, że 3, 9 miliarda lat temu na Ziemi było około 500 kilometrów kwadratowych płytkich stawów i jezior. Słaba powierzchnia, ale wystarczająca do wywołania podstawowych reakcji zaludnienia Planety.